Lên ý tưởng, viết kịch bản quảng cáo

Liên hệ để xem storyboard mẫu mà Nguyên - nguyenlnp.com từng thực hiện cho khách hàng hoặc xem ví dụ về storyboard, kịch bản quảng cáo ở cuối trang.

Liên Hệ
Freelancer viết kịch bản quảng cáo, lên ý tưởng quảng cáo - nguyenlnp.com

Mỗi bài chạy quảng cáo là một khoản đầu tư, và nó có sinh ra được lợi nhuận, lợi ích cho bạn hay không tùy thuộc rất nhiều vào chất lượng của bài.

Bài ở đây có thể là một bài viết, một hình ảnh tĩnh, hình động, một đoạn clip ngắn mô tả sản phẩm, một video kể một câu chuyện, một video để giải thích dịch vụ của bạn, v.v. 

Nhưng bạn có thể thấy là để làm được những sản phẩm đó thì đều cần cả một quá trình chuẩn bị ý tưởng và định hình ý tưởng đó, viết nó thành một file trình bày ý tưởng, một storyboard kịch bản mới có thể sang bước hiện thực hóa để tạo ra sản phẩm là bài viết, hình ảnh, video … để đăng tải và tiến hành chạy quảng cáo.

Lên ý tưởng, viết kịch bản quảng cáo là một dịch vụ của Nguyên – nguyenlnp.com. Đầu ra của một dự án như thế này chính là một file trình bày ý tưởng, file kịch bản, storyboard nêu chi tiết từng bước, kèm lời thoại, những đoạn chữ sẽ xuất hiện ở đâu, thế nào … để khách hàng có thể hình dung được thành phẩm là gì trước khi bắt tay thực hiện.

Cam kết khi thực hiện dự án viết ý tưởng, kịch bản quảng cáo:

– Ý tưởng, ngôn từ, câu thoại phù hợp hình ảnh của thương hiệu

– Sẵn sàng chỉnh sửa ý tưởng theo yêu cầu, feedback hợp lý của khách hàng

– Hoàn thành và giao file đúng tiến độ

– Có tính thực tiễn, dựa theo kinh phí dự kiến của khách hàng 

– Hướng đến sản phẩm có giá trị với thương hiệu và người xem, người đọc

Freelancer viết kịch bản quảng cáo, lên ý tưởng quảng cáo - nguyenlnp.com
Ví dụ về storyboard

Các dịch vụ khác

Shopping Basket