Thiết kế Landing Page

Click vào link dưới để xem Landing Page mẫu.

Xem Landing Page Mẫu
Freelancer thiết kế Landing Page - Nguyen LNP - nguyenlnp.com

Nguyên – nguyenlnp.com có thể giúp bạn thiết kế một trang Landing Page bán hàng, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm một cách nhanh chóng, đẹp mắt và hiệu quả, có gắng Pixel Tracking của Facebook, gắn code theo dõi, phân tích data traffic của Google Analytics, có khung chat trực tiếp với trang Facebook từ trang Landing Page để nhanh chóng tương tác với khách hàng, chốt đơn.

Ngôn ngữ trên trang Landing Page có thể là tiếng Anh, tiếng Việt hoặc song ngữ, tùy theo nhu cầu của bạn.

Cam kết về chất lượng sản phẩm:

– Tốc độ tải trang nhanh

– Nội dung ngắn gọn, súc tích, thu hút người đọc

– Bố trí hợp lý các phần, xen kẽ nút Call-to-action

– Form thu thập data tùy chỉnh theo ý

– Hỗ trợ cài đặt chatbot cho Fanpage để tương tác ngay khi khách hàng ghé Landing Page nếu bạn cần

– Duy trì Landing Page cho đến hết chiến dịch của khách hàng hoặc đặt ở host của khách hàng

– Chỉnh sử nội dung, bố cục theo phản hồi hợp lý của khách hàng

Các dịch vụ khác

Shopping Basket