Viết bài SEO tiêu chuẩn

Dịch vụ freelance viết bài SEO tiêu chuẩn, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt của Nguyên - nguyenlnp.com. Tham khảo các bài viết mẫu bằng nút dưới.

Xem Các Bài Viết
Nguyen LNP - Vietnamese freelance writer | Vietnamese freelancer | Web design, writing, digital marketing services

SEO – Search Engine Optimization, được hiểu nôm na là việc tăng thứ hạng cho trang web của bạn trên bộ máy tìm kiếm. Để tăng thứ hạng trang web của bạn có nhiều cách và việc viết bài cho trang web là một trong những cách đó.

Các bài viết này không chỉ là những bài viết có liên quan đến trang web mà cần đảm bảo một số điều kiện để nó tạo ra giá trị “SEO”, đó là về số lượng từ khóa (keyword), mật độ từ khóa có trong bài, tất nhiên là không thể bỏ qua giá trị về mặt nội dung đối với người đọc.

Từ khóa được nhắc tới ở đây chính là chủ đề của trang web của bạn, những từ mà bạn muốn khi người dùng bộ máy tìm kiếm, như Google, để xem những kết quả của từ khóa đó thì trang web của bạn nằm trong số các kết quả xuất hiện. Kết quả của việc đầu tư làm “SEO” là thứ hạng của trang web sẽ tăng dần trong danh sách tất cả những trang web hiện ra.

Viết bài SEO tiêu chuẩn là một trong những dịch vụ mà Nguyên – nguyenlnp.com cung cấp. Bạn có thể chọn ngôn ngữ của bài là tiếng Anh, tiếng Việt hoặc cả hai.

Những tiêu chí và cam kết về chất lượng bài viết SEO được thực hiện bởi nguyenlnp.com:

– Đầy đủ từ khóa được yêu cầu, đảm bảo mật độ

– Nội dung phù hợp định hướng nội dung chung của website, thương hiệu

– Đúng ngữ pháp, không sai chính tả

– Nội dung bài có giá trị với người đọc

– Nội dung được viết mới hoàn toàn, không copy, không dịch, nếu có sử dụng nguồn sẽ ghi chú đầy đủ

– Meta Title, Meta Description đảm bảo đúng độ dài, không bị cắt đoạn khi hiển thị trên Google

Click nút bên dưới để đến trang liên hệ, thảo luận công việc và nhận báo giá dịch vụ.

Các dịch vụ khác

Shopping Basket